Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Nästan två tredjedelar av undersökta igelkottar bar på MRSA-bakterier av en specifik typ, MRSA mecC. Resultatet förvånar eftersom det bland andra djur i Sverige är ovanligt att hitta MRSA. Foto: Erik Ågren/SVA. Bilden får fritt användas i anslutning till artikel om Swedres-Svarmrapporten.

Antibiotikaresistensläget fortsatt gott hos djur

Senast uppdaterad : 2016-06-14

– Resistensläget hos bakterier från svenska lantbruks- och sällskapsdjur är fortsatt gott i ett internationellt perspektiv. Det visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2015, säger Björn Bengtsson, laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Resistens mot vissa antibiotika hos tarmbakterier från grisar har dock ökat. En stor överraskning är att många igelkottar bär på MRSA-bakterier.

Bakterier som orsakar sjukdom hos djur är oftast känsliga för de antibiotika som används vid behandling. Andra ljuspunkter är att så kallade ESBL-bildande bakterier hos grisar och kalvar, liksom på kött från dessa djurslag, är ovanliga. Dessutom är försäljningen av antibiotika för användning till livsmedelsproducerande djur fortsatt låg i jämförelse med flertalet andra EU-länder. Detta visar den av Folkhälsomyndigheten och SVA i dag publicerade Swedres-Svarmrapporten.

– Även om resistensläget är gott nu kan det snabbt försämras om vi inte är vaksamma och fortlöpande övervakning är därför viktig, säger Björn Bengtsson.

Ökande resistens hos grisar

Förutom fortsatt positiva resultat i rapporten finns också några saker som behöver undersökas vidare. Under senare år har resistens mot några typer av antibiotika successivt ökat bland tarmbakterier från såväl friska grisar som grisar med tarminfektion.

– Denna typ av resistens hos bakterier från djur kan i vissa fall påverka valet av antibiotika vid behandling av sjuka grisar. Vi vet inte varför denna resistens ökar och planerar därför fler undersökningar för att försöka klargöra orsakerna till det här, säger laborator Helle Unnerstad, SVA.

Igelkottar bär på MRSA

En studie har visat att nästan två tredjedelar av undersökta igelkottar bar på MRSA-bakterier av en specifik typ, MRSA mecC. Resultatet förvånar eftersom det bland andra djur i Sverige är ovanligt att hitta MRSA.

– Det var oväntat att så många igelkottar bar på MRSA. Igelkottar behandlas ju inte med antibiotika och det är därför förbryllande att så många var positiva. Vi kommer att undersöka detta närmare, säger Björn Bengtsson.

Eftersom MRSA smittar vid direkt, eller indirekt kontakt är det viktigt att den som tar hand om till exempel skadade igelkottar skyddar sig från smitta. Bäst är att använda handskar när man hanterar djuren.

Läs mer om MRSA-studien av igelkottar och om smittan.

Mer information och kontakt

Laborator Björn Bengtsson, SVA, tel. 018-67 44 37, bjorn.bengtsson@sva.se
Laborator Helle Unnerstad, SVA, tel. 018-67 42 69, helle.unnerstad@sva.se

Fotnot:

Rapporten Swedres-Svarm är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, med data om människor, och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), med data om djur från det veterinära övervakningsprogrammet Svarm. För frågor som rör människor och antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens, kontakta presstjänsten på Folkhälsomyndigheten, tel. 010-205 21 00.

Läs Swedres-Svarm-rapporten

Läs mer om MRSA hos igelkottar

Läs pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten

Bilderna får fritt användas i anslutning till publicering om Swedres-Svarmrapporten.

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se