Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Infektiös laxanemi (ILA/ISA) hos laxfisk

  Fisk

  Infektiös laxanemi drabbar främst lax. Öring och regnbåge blir inte sjuka av viruset men kan fungera som smittbärare. Sjukdomen finns i Norge, men inte i Sverige.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Ja

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Sjukdomen finns påvisad i Skottland, Kanada, Irland, Chile och Norge. Området från Stavanger till svenska gränsen har aldrig haft något utbrott av ILA. Närheten till områden med infektion gör ändå att det finns skäl att, framför allt på den svenska västkusten, vara observant på symtom på sjukdomen.

  Symtom

  Fisken får beteendeförändringar som ett slött och onormalt simsätt på grund av balanssvårigheter. Andra symtom som man kan se är utspänd buk, blödningar på buken, mörk lever, anemi, och ibland blödningar i ögonkammaren. Sjukdomen drabbar enligt norsk erfarenhet lax i kustvatten och smittar enligt nuvarande kunskaper inte från föräldradjur direkt till avkomman. Dödligheten kan variera mellan 0-100 procent.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Infektiös laxanemivirus (ISAV), genus Isavirus i familjen Orthomyxoviridae.

  Infektionsport:

  Gälar eller via vektor (laxlus).

  Spridning i djuret:

  Allmän infektion.

  Smittvägar:

  Viruset sprids via vattnet och med fiskodlingsutrustning. Fiskar som överlevt ILA blir symtomfria smittbärare och kan sprida sjukdomen vidare.

  Överlevnad:

  Oklart.

  Provtagning och diagnostik

  Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Det är viktigt att all utrustning som varit i kontakt med smittad fisk eller den smittade fiskodlingen saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

  För diagnos kontakta SVA för detaljerade instruktioner. Möjliga prover att skicka kan vara:

  • Levande eller nydöd fisk (kyld)
  • Eller aseptiskt svabbprov från mittnjure och hjärta, placerat i virusmedium för transport.
  • Samt formalinfixerade prover från lever, mjälte, och främre delen av tarmen.
  • Samt blodutstryk.

  Prover skickas till SVA, sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov är på väg. Provsvar kan ta upp till 3 veckor beroende på diagnostisk metod.
  I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar

  Behandling och profylax

  Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte.

  Sidan granskades senast : 2022-11-14