Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Listerios hos får

  Andra sjukdomsnamn: Kringsjuka

  Får

  Listerios förekommer hos får i Sverige. Bakterien Listeria monocytogenes kan orsaka centralnervösa symtom, aborter, ögoninfektioner och sepsis med mera. Listerios är anmälningspliktig på laboratoriediagnos.

  Listerios är en zoonos. Människor kan smittas genom livsmedel som till exempel färskost. Kastade lamm, fosterhinnor och fostervätska kan också innebära en smittrisk.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Under 2022 rapporterades 22 indexfall av listeria på får i Sverige. Listeria monocytogenes finns i jord, är mycket motståndskraftig och växer långsamt.

  Symtom

  Foto från mikroskop visar hjärna från får med listeria.
  Listeria hos får påvisat i histologiskt prov från hjärna. Foto: Marianne Elvander/SVA

  Klassiska symtom på encefalit är slöhet, eventuellt feber och förlamning - ofta ensidig – av till exempel ansiktsnerven så att ena ögonlocket och örat hänger. Fåret rör sig i cirklar och blir liggande på ena sidan.

  Kastningar (främst sena), död- och svagfödda lamm förekommer också liksom sepsis hos vuxna får eller lamm.

  Listerios kan också yttra sig som en ögoninfektion med grumling av hornhinnan. Listeriamastit förekommer på får, oftast som sporadiska fall.

  Listeria monocytogenes finns i många olika varianter. Detta kan delvis förklara de olika symtombilderna.

  Differentialdiagnoser

  Hypokalcemi, dräktighetstoxikos, CCN, pasteurellos, trauma, tetanus, meningoencefalit av annan orsak, förgiftningar, sepsis av annan orsak, scrapie, louping-ill.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Listeria monocytogenes.

  Inkubationstid:

  Några dygn till några veckor.

  Överlevnad:

  L. monocytogenes är förhållandevis resistent och tål frysning, torkning och värme.

  Smittvägar:

  Fåren smittas främst via dåligt ensilage med jordinblandning. Andra orsaker kan vara dålig hygien vid utfodringsplatser, smitta från andra djur som aborterande tackor etcetera.

  Spridning i djuret:

  Bakterien tas upp via magtarmkanalen och ger allmäninfektion.

  Provtagning och diagnostik

  På levande får med encefalit: Klinisk undersökning.

  Vid kastningar: Bakteriologisk odling av foster (löpmagsinnehåll, lever, lunga, mjälte), fosterhinnor.

  Obduktion: Histologi och bakteriologi (hjärna).

  Vid ögoninfektion tas svabbprov för bakteriologisk odling och resistensbestämning.

  Behandling och profylax

  Gravida kvinnor ska inte hantera sjuka djur. Mjölken ska pastöriseras om mjölkfår drabbas.
  Det sjuka fåret ska isoleras. Bakterien är känslig för penicillin, men vid den encefalitiska formen föreligger svårigheter att passera blod-hjärn-barriären. Understödjande behandling tillkommer. Se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning till får och get (pdf).

  Ensilage ska ha god kvalitet. Ensileringsmedel och förtorkning rekommenderas. Om pH är över 5 ska ensilaget kastas. Fåren ska utfordras i foderhäck. Hygienen i stallet och på betet ska vara god. Stress, parasitangrepp, annan sjukdom, högdräktighet eller svag utfodring kan sänka immunförsvaret hos fåret och göra det mer mottagligt för listerios.

  Beställ SVA:s analys

  Listeria odling inklusive anrikning

  Sidan granskades senast : 2023-02-06