Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Neospora caninum hos hund

  Hund

  Neospora caninum är en encellig parasit som infekterar hundar om de äter rått, infekterat kött, typiskt kött från idisslare som get, får och kor. Parasiten har också hittats hos häst. En infekterad tik kan smitta sina foster. Sådan smitta kan leda till abort, eller valpar som föds infekterade. Sjukdom hos hund orsakad av Neospora caninum är dock mycket ovanligt i Sverige.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst och smitta

  Sjukdom och abort hos hund orsakad av den encelliga parasiten Neospora caninum diagnosticeras sällan hos hundar i Sverige. Infektionen är sannolikt heller inte särskilt utbredd i den svenska hundpopulationen. En ökad förekomst av utfodring av hundar med särskilt importerade råa köttprodukter skulle kunna leda till en ökad förekomst. Risken för en sådan ökning är dock inte klarlagd.

  Hundar infekteras genom att äta rått, infekterat kött, typiskt kött från idisslare som get, får och kor. Parasiten har också hittats hos häst. En infekterad tik kan sedan smitta sina foster. Sådan smitta kan leda till abort, eller valpar som föds infekterade.

  En vecka eller två efter att en hund ätit rått, infekterat kött kan den börja utsöndra oocyster, en smittsam form av parasiten, i sin avföring. Dessa oocyster kan infektera djur som till exempel kor, där Neospora caninum kan orsaka aborter. Hur länge hundar utsöndrar oocyster kan variera. Enligt studier från andra länder rör det sig oftast om några dagar, men även längre tids utsöndring har påvisats; upp till flera månader.

  Hundar infekterade med Neospora caninum anses dock inte utgöra någon egentlig risk för människor. Eftersom all avföring oavsett alltid är oren, rekommenderas ändå som regel handskar/plastpåse eller motsvarande vid hantering av hundavföring, och handtvätt efteråt innan man till exempel slickar på fingrar eller tar i något man ska äta.

  Symtom

  Infektionen orsakar oftast inga symtom hos vuxna hundar. I länder där sjukdom hos hund rapporterats till följd av infektion med N. caninum har framför allt valpar från en till sex månaders ålder drabbats. Smitta från tiken har därmed varit den vanligaste orsaken till sjukdom hos hund. Alla valpar i en kull behöver inte insjukna och när flera valpar i en kull blir sjuka kan symtom utvecklas vid olika tidpunkter efter födseln. Till exempel så kan endast en valp i kullen insjukna. Eller, kanske en valp blir sjuk en månad efter födseln, och en annan valp först flera månader senare.

  Förutom abort av foster så ses symtom framför allt hos valpar och unga hundar typiskt till följd av inflammation av nervsystem och muskulatur (polyradiculit och myosit). Ofta drabbas bakbenen mer än frambenen, iallafall i början av sjukdomen. I början kan hunden verka mer trött än vanligt – eller i vart fall mer ovillig att röra sig. Hunden får ofta allt svårare att röra sig och bakben/bakdel förlamas, en förlamning som förvärras och sprider sig till resten av kroppen. Musklerna kan vara kraftigt sammandragna. Till exempel sitter en del hundar med sträckta bakben i början av sjukdomen.

  Äldre hundar som infekteras genom att äta rått kött utvecklar oftare symtom på grund av inflammation i hjärnan tillsammans med muskelpåverkan (meningoencephalomyelit, cerebellär atrofi, myosit).

  Parasiten kan också skada bland annat olika inre organ såsom till exempel tarmar, lever och njurar, hos både valpar och vuxna hundar.

  Diagnos

  En definitiv diagnos kan ställas genom att påvisa parasiter i muskelbiopsier (vävnadsprover). PCR-analys kan med fördel användas, om sådan finns att tillgå, tillsammans med histopatologisk undersökning med relevanta färgningsmetoder.

  Vid antikroppsundersökning av blodprov (serologi) är det viktigt att komma ihåg dels att inte alla hundar bildar antikroppar även om de är sjuka, dels att även friska hundar kan ha antikroppar. Infektion är ju vanligare än sjukdom.

  Behandling

  Olika antibiotikakombinationer har testats i Nordamerika men en framgångsrik, väl utvärderad behandling av hund saknas fortsatt. Prognosen hos hundar med tydlig sjukdom är dålig, och det kan vara svårt eller omöjligt att mildra hundens lidande

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

  Sidan granskades senast : 2024-02-20