Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Pneumoni hos får

  Andra sjukdomsnamn: Lunginflammation, Pasteurellos, Mannheimios, ”Pälsfårshosta”

  Får

  Pneumoni är en multifaktoriell sjukdom. Infektionerna är allmänt spridda i fårpopulationen och lammen blir smittade av tackan eller andra äldre får. Pasteurellos anses vara den viktigaste infektionen som orsakar akut pneumoni hos lamm och tackor. Mykoplasma är svårt att bli av med i fårbesättningar.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Pneumonier räknas som ett av de större problemen inom svensk fårproduktion.
  Pasteurellos drabbar främst lamm i samband med stress (betssläpp, avvänjning). Men även vuxna djur kan ju drabbas,  vanligtvis då högdräktig tacka.
  Lungmask kan ge symtom på sensommar och höst. Dock påvisades inga antikroppar mot lungmask i en svensk undersökning av 20 besättningar med hosta.
  Visna-maedi-virus kan ge kronisk, progressiv pneumoni hos främst äldre får.

  Symtom

  Feber, påverkat allmäntillstånd. Hostan är inte alltid påtaglig.
  På högdräktiga tackor kan pneumoni likna hypokalcemi.
  Lamm kan dö perakut.
  Sepsis.
  Pneumoni i samband med maedi-visna ger andnöd och avmagring.

  Differentialdiagnoser

  Plötsliga dödsfall hos lamm, ”liggande tacka” (hypokalcemi, dräktighetstoxikos, listerios, CCN).

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Pasteurella multocida*, Bibersteinia trehalosi*, Mannheimia hemolytica*, Mesomycoplasma ovipneumoniae*, Mycoplasma mycoides ssp capri har hittats vid enstaka tillfällen. RS-virus, parainfluensavirus typ 3, adenovirus, visna-maedi-virus, lungmask (Dictyocaulus filaria). *=normalflora.
  Anaplasmos kan predisponera. Pasteurellos anges i internationell litteratur orsakas av P. multocidaM. hemolytica och B. trehalosi. På SVA har dock samtliga positiva odlingar från misstänkt pasteurellos på får varit av de två sistnämnda arterna och ingen har varit P. multocida.  

  Infektionsport:

  Luftvägarna.

  Spridning:

  Via luftvägarna till lungorna.

  Smittvägar:

  Aerogen smitta, droppinfektion, direkt eller indirekt kontakt med infekterade får. En hög beläggningsgrad inomhus liksom dålig ventilation, ökar risken för droppinfektion mellan djuren. Lungmask smittar via betet.

  Immunitet:

  Genomgången infektion ger immunitet. Immunitet mot mykoplasma tar dock månader att utveckla.

  Överlevnad:

  Kortvarig överlevnad för virus och bakterier utanför fåret. Lungmask övervintrar i fåren och kan eventuellt övervintra på betet i södra Sverige.

  Provtagning och diagnostik

  Obduktion. 

  Det finns ett luftvägspaket (PCR för Mesomycoplasma ovipneumoniae, Mannheimia haemolytica, Bibersteinia trehalosi och Histophilus somni) för får som lämpar sig bäst för provtagning vid obduktion.

  Nässvabb för odling av bakterier.

  Nässvabb med e-svabb för PCR för mykoplasma kan vara aktuellt eftersom M. mycoides ssp capri inte hör till normalfloran som övriga mykoplasmer (M. ovipneuminiae och M. arginini).

  Träckprov för lungmask.

  Behandling och profylax

  Pasteurellos kan behandlas med penicillin i akut sjukdomsfas. Understödjande behandling tillkommer. Mykoplasma saknar cellvägg och kan därför inte behandlas med penicillin. Eventuellt kan tetracyklin prövas, men behandlingsresultatet är ofta dåligt. Läs mer i riktlinjer från SVS (pdf).

  Virus behandlas bara understödjande.

  Lungmask behandlas med avmaskning.

  Köp inte livdjur från besättningar med hostproblem.

  Ställ inköpta djur i gårdsisolering i minst fyra veckor.

  Ordna en stressfri miljö för fåren.

  Ha en låg beläggningsgrad.

  Inrätta stallar med utomhusliknande klimat.

  Skydda djuren mot dåligt väder.

  Fästingprofylax (anaplasma) vid behov.

  Lamm och dräktiga tackor kan vaccineras med Heptavac-P plus vet i besättningar med misstänkt eller konstaterad pasteurellos.

  Beställ SVA:s analyser

  Luftvägspaket får/get, (PCR)

  Mycoplasma species (PCR)

  Bakterieodling aerob

  Bakterieodling anaerob

  Träckprov parasister, kvantitativ analys (McMaster)

  Luftvägspaket får/get, (PCR) 

  Beställ SVA:s produkter

  Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

  Sidan granskades senast : 2023-04-26