Gå direkt till innehåll

Sjukdomar hos penaeida räkor

Kräftdjur

Penaedia räkor, eller jätteräkor, är det djurslag som odlas mest för konsumtion i hela världen. I öppen odlingsmiljö, med täta bestånd, är risken för spridning av infektionssjukdomar stor. OIE listar därför ett antal sjukdomar som kan vara förödande för odlade jätteräkor. Dessa sjukdomar har idag liten relevans för svenska förhållanden, men med ett ökat intresse för de blå näringarna och livsmedelsproduktion i recirkulerande anläggningar för varmvattenlevande arter, bör risk för introduktion av dessa sjukdomar tas i beaktande.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Odling av olika arter av jätteräkor förekommer i stora delar av världen, framför allt i Sydostasien och Sydamerika. Här odlas de ofta i öppna dammar och därför kan adekvat smittskydd vara svårt att upprätthålla. I RAS-anläggningar (recirkulerande akvatiska system) är infektionssjukdomar lättare att kontrollera och hantera. Viktiga räkarter tillhör familjerna Penaeus and Metapenaeus, och bland dessa arter såsom Penaeus monodon, P. japonicus, P. merguiensis, P. indicus, P. orientalis och Metapenaeus ensis. De viktigast sjukdomarna är virus-orsakade, såsom White spot syndrome virus (WSSv), hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNv), infectious myonecrosis virus (IMNv), Macrobrachium rosenbergii nodavirus (White tail disease /WTD), Penaeus monodon-type baculovirus och Tetrahedral baculovirosis. Men även bakteriella infektioner har varit förödande, tex acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) orsakad av en specifik variant av Vibrio parahemolyticus, och infektion med Hepatobacter penaei. Olika infektionsagens förekommer i olika delar av världen, men många har spridit sig med infekterade yngel och förekommer nu mer allmänt.

Infektionsagens:

De olika viktigaste sjukdomarna, deras utbredning, sjukdomssymtom, smittvägar, lämplig diagnostik och kontrollåtgärder beskrivs i OIE:s manual för akvatiska organismer (https://www.oie.int/).

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2021-07-09