Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Foto på Oskar Nilsson
Oskar Nilsson Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär oskar.nilsson@sva.se 018-67 42 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Svensk Fågel AB

Svenska Ägg

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2013 - 2013

Övervakning av läget gällande <i>Escherichia coli</i> med ESBL-resistens hos svensk slaktkyckling och svenska värphöns

Infektioner med ESBL-bildande gramnegativa bakterier, såsom Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp. och Salmonella spp., är ett ökande problem i sjukvården internationellt men också i Sverige. Sådana bakterier bildar ”extended spectrum beta-lactamases” (ESBL) vilket är enzymer som bryter ner antibiotika ur penicillingruppen. Bakterierna blir därigenom resistenta mot till exempel 3:e generationens cefalosporiner som av WHO bedöms vara ”critically important” för humansjukvården.

ESBL-resistens förekommer också hos bakterier i djurpopulationer – sannolikt som en följd av användning av cefalosporiner till djur. Under senare år har särskilt förekomst av ESBL-bildande Escherichia coli hos slaktkyckling uppmärksammats internationellt eftersom förekomsten i några länder är mycket hög. Det övergripande målet med projektet är att finna sätt att begränsa förekomsten av bakterier med ESBL-resistens hos kyckling och värphöns. Sådana bakterier kan föras över till människor och utgör därmed en folkhälsorisk som bör begränsas. Avsikten med projektet är att bevaka ”ESBL-statusen” hos de avelsdjur som importeras till Sverige samt hos slaktkycklingar i produktionsledet.

Senast uppdaterad : 2013-04-04