Gå direkt till innehåll

Klimatscenarier

Som del i klimatforskningen arbetar SVA med scenarier, där vi utgår från olika händelser och konsekvenser, för att sedan kunna ta fram konkreta åtgärdsförslag. Här redogör vi för våra övergripande scenarier och rekommendationer. 

Sidan granskades senast : 2020-12-16