Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Afrikansk svinpest, ASF, i Ryssland och Vitryssland

Situationen för afrikansk svinpest är utom kontroll i Ryssland och även utvecklingen i Vitryssland är oroande

Fortsatta utbrott av afrikansk svinpest i Ryssland och Vitryssland så nära som 40–100 kilometer från gränsen till Polen och Litauen har lett till att myndigheterna i de Baltiska länderna och Polen gjort en gemensam strategi för att förhindra introduktion till EU. Det dyraste förslaget är ett stängsel längs ländernas gränser mot Ryssland och Vitryssland för att förhindra att vildsvin rör sig mellan länderna.

En annan förebyggande åtgärd är specialtränade hundar vid gränskontrollen som luktar sig fram till eventuellt illegalt införda köttprodukter. En tredje förebyggande åtgärd skulle vara att inrätta buffertzoner längs landsgränserna mot Ryssland och Vitryssland där det skulle vara förbjudet att hålla tamsvin.

Det är ländernas önskan att EU är med och finansierar främst stängselbyggandet som är mycket dyrt men till gagn för samtliga medlemstater om det förmår hålla ASF borta från våra länder.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen