Gå direkt till innehåll

Hälsoläge för hjortdjur

SVA övervakar sjukdomar hos vilda djur. Vi vill gärna dokumentera sjukliga förändringar som upptäcks på älgar och andra hjortdjur. Vi tar emot rapporter via formuläret rapporteravilt.sva.se (gärna med digitala foton eller videofilmer) och lämpliga prover för undersökning. Viltsektionen på SVA meddelar vad som kan skickas in, och hur.

Chronic Wasting Disease (CWD) hos älg

Chronic Wasting Disease (CWD) eller avmagringssjuka för hjortdjur, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sen 1960-talet. Prioner är felvikta kroppsegna proteiner som kan ansamlas i hjärnan och orsaka skador. Symtomen är framförallt avmagring samtidigt med beteendeförändringar, som blir alltmer uttalade över tid. Sjukdomen har sedan 2016 påvisats hos vildren och älgar i Norge, vilka är de första påvisade fallen av CWD i Europa. Vi är därför intresserade av att få in rapporter om hjortdjur (älg, kronvilt, dovvilt, rådjur) med avmagring och avvikande beteende såsom salivering/dreglar, ökad törst och urinering, vinglighet, oskygghet och liknande. 

Sjuka eller döda hjortdjur

Generella viltsjukdomsövervakningen (fallviltsundersökningen) på SVA är förstås intresserad av rapportering av sjuka eller hittade döda hjortdjur, särskilt när det är flera djur som drabbas inom mer begränsade områden eller inom en kortare tidsperiod. Kontakta SVA via formuläret rapporteravilt.sva.se. SVA meddelar om vi kan ta emot prover, och hur eventuell delning och packning av olika delar och prover ska göras. 

Sjukdomsövervakning av älg

SVA är särskilt intresserade av:

  • Älgar med rörelsestörningar och svårigheter att röra sig - det kan vara hjärnhinnemask, silbenstumör, CWD-misstanke.
  • Älgar med utbredda hudsår på ryggen, oftast ländryggen på främst älgtjurar (se nedan).
  • Hårlösa älgar.
  • Älgar med ansvällningar eller knölar på nosryggen, mellan ögonen (möjliga silbenstumörer från övre delen av näshålan). De är ofta oskygga eller har beteendestörningar.
  • Fibromälgar (fibropapillom – fibrom och övriga knölar/tumörer i huden som orsakas av vårtvirus)
  • Älgar med ”elefantiasis” – förtjockade, uppsvällda ben (ofta bakbenen, ibland alla ben: (lymfangit).
  • Älgar som saknar delar eller hela ytteröron, eller avsaknad av klövar (misstänkt mjöldrygeförgiftning).
  • Älgar med ryggmissbildningar – skolios. Ses oftast som S-formad bröstryggrad, vilket ses efter urtagning.

Hudsår hos älg 2015-2017

Sedan 2014 har SVA fått in rapporter om kraftiga hudsår på ryggen hos älgar i södra Sverige. SVA samlade under 2015 in mer information om, samt prover från älgar med hudsår. Du som observerar älgar med pälslöshet eller hudsår ombeds kontakta SVA.

Sidan granskades senast : 2022-12-15