Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Finansiär

Formas

Start/Avslut

2020 - 2024

Djurslag

Hjortdjur

Ren

Medlemmar

Anna Omazic

Jenny Frössling

Jonas Johansson Wensman

Karin Wallin Philippot

Allvarliga infektionssjukdomar i öga och mun påverkar djurvälfärden hos svenska renar

Foto: Erik Ågren SVA

Rennäringen är en av de viktigaste produktionsgrenarna i norra Sverige och också klassad som nationellt riksintresse. Renen ger utkomst inte bara för renägarna utan även för restaurang- och livsmedelssektorn, turism- och besöksnäringen samt skinnindustrin. Betande djur är dessutom mycket viktiga för ekosystemet och för albedoeffekten (där en snötäckt öppen yta reflekterar mer ljus än en förbuskad mörk yta, vilket är positivt ur klimatsynpunkt). Renen är också en viktig kulturbärare för det samiska samhället. Klimatförändringarna slår hårt mot renskötseln i hela Sápmi. Renarna får svårare att komma åt sin föda vintertid, och stödutfodring sker idag i allt större utsträckning. Ofta måste renarna drivas ihop vid stödutfodring vilket leder till trängsel och stress samt ökad sjuklighet. Det finns tydliga indikationer på att sjukdomar i ögon och mun är vanligt förekommande hos svenska renar. De orsakar djurlidande och nedsatt produktion då djuren får svårt att äta och därmed svälter. Syftet med den här studien är att kartlägga förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos svenska renar samt att fastställa vad som orsakar dem, vilka riskfaktorer som finns och hur de bäst kan förebyggas. Projektet kommer att genomföras som ett doktorandprojekt:

  1. Framtagande av system för tidig upptäckt, och optimal provtagning och diagnostik för sjukdomar i ögon och mun.
  2. Kartläggning av förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos levande och slaktade djur.
  3. Riskfaktorer för sjukdomar i ögon och mun samt renägarnas erfarenheter och uppfattning om dessa sjukdomar. Intervjustudie och observationer i fält.
  4. En longitudinell studie för att följa de ekonomiska effekterna av sjukdomar i ögon och mun.

I projektgruppen ingår Ylva Persson, Anna Omazic, Jenny Frössling,  Jonas Johansson Wensman och Karin Wallin Philippot från SVA och Lotta Berg från SLU.

Publikation

Infectious keratoconjunctivitis in semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus): a questionnaire-based study among reindeer herders in Norway and Sweden (2023)Sidan granskades senast : 2024-01-16