Gå direkt till innehåll

Rengöring och desinficering av fodersystem

Staten lägger åtskilliga miljoner på salmonellasanering på gårdsnivå varje år. Av den anledningen genomfördes ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket och SVA som blev klart under 2007.

Rapporten är utformad i en allmän del med två bilagor. Bilagorna kan användas separat och är avsedda för veterinärer som har förordnats att provta eller leda saneringsarbetet i besättningar med misstänkt eller konstaterad kontamination av fodersystemet. I första hand har salmonella hafts i åtanke men delar av rapporten kan även användas vid andra typer av smittämnen och i andra typer av besättningar än grisbesättningar.