Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Chittagong Sciences University

INRA

Utrecht University

Finansiär

Vetenskapsrådet

Start/Avslut

2016 - 2018

Djurslag

Nötkreatur

Utveckling av juverhälsoprogram i mjölkkobesättningar i Bangladesh

Foto: Ylva Persson SVA

Läs mer om SVA:s arbete inom global utveckling och fat­tig­doms­be­kämp­ning här.

Den växande mjölksektorn i Bangladesh är mycket betydelsefull för landsbygdsutvecklingen. Mjölken är viktig för fattiga människors utkomst och näringsförsörjning. Juverinflammation (mastit) är en vanlig sjukdomhos mjölkkor i både fattiga och rika länder. Och det är en av de ekonomiskt viktigaste sjukdomarna för mjölkbranschen.

Juverinflammation leder till minskad mjölkproduktion, försämrad mjölkkvalitet, djurlidande samt ökad antibiotikaanvändning. Den sistnämnda leder i sin tur till ökad utveckling och spridning av resistenta bakterier. Kors juverhälsa har studerats under lång tid. Den sammanlagda kunskapen har i många länder använts för att utveckla juverhälsoprogramför att förbättra juverhälsan. I utvecklingsländer finns det ofta inga sådana juverhälsoprogram. Det kan dessutomvara svårt att inrätta dylika eftersom rådgivningen bygger på studier från den mer utvecklade världen. Syftet med detta treåriga projekt är att skapa ett långsiktigt tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare i Bangladesh, Frankrike, Nederländerna och Sverige. Projektgruppen består av experter inombesättningsrådgivning, epidemiologi, mikrobiologi samt även fältveterinärer. Tillsammans kommer vi att utveckla ett juverhälsoprogram som är skräddarsytt för mjölksektorn i Bangladesh.

Först kommer vi att gå igenom vetenskaplig litteratur och ta hjälp av internationella juverhälsoexperter. Syftet är att se hur befintlig kunskap kan tillämpas i Bangladesh. Genom att göra det kommer vi också att upptäcka vad som fattas för att kunna införa ett juverhälsoprogrami Bangladesh. Eventuella kunskapsluckor kommer att fyllas genomen fältstudie i Bangladesh där vi samlar mjölkprover från kor och intervjuar mjölkbönder. De sammanlagda resultaten kommer att ligga till grund för ett juverhälsoprogramsomkommer att spridas bland veterinärer och lantbrukare i Bangladesh.

Vi kommer också att organisera två verkstäder: 1. En internationell vetenskaplig verkstad, tidigt i projektet, för att samla expertis inomämnet mastitkontroll och diskutera hur befintlig kunskap bäst kan tillämpas i Bangladesh. 2. En verkstad mot slutet av projektet med syftet att kommunicera juverhälsoprogrammet till veterinärer i Bangladesh. Den småskaliga mjölkproduktionen är viktig för landsbygdens ekonomi, särskilt för fattiga och marginaliserade människoroch då särskilt kvinnor. Ett juverhälsoprogram kommer sannolikt och förhoppningsvis att leda till en mer hållbar och lönsam mjölkproduktion i Bangladesh. Dessutom kommer bättre juverhälsa att leda till bättre folkhälsa genom ökad mjölkproduktion, förbättrad mjölkkvalitet, förbättrad livsmedelssäkerhet och mindre antibiotikaanvändning.

Vi vill med detta projekt utveckla ett systematiskt och vetenskapligt baserat arbetssätt för sjukdomskontroll i ett låginkomstland. Förhoppningsvis kommer det också att kunna appliceras på andra utvecklingsländer och på andra djurslag. Vi förväntar oss också att det här projektet kommer att stärka vårt samarbete och utvidga vårt nätverk med andra internationella experter på området, vilket kan leda till en stabil bas för fortsatt vetenskaplig samverkan.

Läs mer

Incidence, Etiology, and Risk Factors of Clinical Mastitis in Dairy Cows under Semi-Tropical Circumstances in Chattogram, Bangladesh (2021)

Subclinical mastitis in dairy cows in south-Asian countries: a review of risk factors and etiology to prioritize control measures (2022)

Sidan granskades senast : 2024-01-17