Gå direkt till innehåll

Idegran

( Taxus baccata L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Idegran är en mycket giftig växt som kan orsaka hjärtstillestånd. Djuren äter den gärna och förgiftningar sker ofta i samband med att trädgårdsavfall läggs in i hagar. Förgiftningsfall har rapporterats för både tama och vilda djur, men hästar är känsligast.

 Idegran

Utseende

Idegran är en vintergrön buske eller träd som kan bli upp till tio meter högt. De mörkgröna bladen, vilka kan bli tre centimeter långa, är platta och har en glänsande ovansida. Den har inte kottar utan ett enkelt frö som omges av rött köttigt hölje (fröhylle) som liknar ett saftigt bär.

Förekomst

Idegran förekommer främst längs med kusterna från Bohuslän upp till Gästrikland samt på Gotland. Den växer oftast på fuktiga skogsmarker.

Påverkan på djur

Djur som har ätit idegran kan dö inom en timme till ett par dagar efter exponering av en toxisk dos. Återhämtning är ovanligt. Vid snabba förlopp kan djur dö utan föregående symtom, djuret stapplar, kollapsar och dör krampande. Vid mer utdragna förlopp uppvisas fler symtom som nervositet, skakningar, svårighet att koordinera frivilliga muskelrörelser (ataxi), kolik, diarré, andningssvårigheter (dyspné) och en allt långsammare puls. Djuren avlider på grund av andningsförlamning och/eller hjärtstopp.

Fall finns dokumenterade på nötkreatur, häst, får, get, hjort, fjäderfä, känguru, sköldpadda och vildfågel, hund, björn, älg, apa, åsna, alpacka, lama, kanin, råtta och mus.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela växten är giftig, och speciellt bladen. Det är bara den yttersta röda köttiga delen runt fröet som inte är giftig, fröet i sig är dock också giftigt. Idegran är giftig hela året, men giftigast på vintern. Gamla blad anses minst lika giftiga som späda och därmed är även döda blad farliga för djur.

Bete Mycket giftig
Ensilage Okänt
Mycket giftig
Fryst bete Mycket giftig

Giftinformation

Idegran innehåller alkaloider (taxiner) som påverkar hjärtat och centrala nervsystemet. Viktigast är taxin A och taxin B, dessa ökar kalciumhalten i cytoplasman hos hjärtmuskelcellerna (kardiomyocyter) vilket leder till hjärtstopp. I det centrala nervsystemet orsakar den förhöjda kalciumhalten istället agitation, kramper, pupillutvidgning (mydriasis), koma, andningssvårigheter (dyspné) och slutligen andningsförlamning. Skelettmuskulaturen tappar förmågan att koordinera frivilliga muskelrörelser (ataxi), skakningar (tremor) och förlamning (pares).

Idegran innehåller även biflavonoider som reducerar nervaktivitet (CNS), är smärtstillande, dämpar feber samt har en slemhinneirriterande effekt, vilket kan leda till blödande mag-tarminflammation (gastroenterit) och njurinflammation (nefrit) med ökad urinproduktion (polyuri) följt av minskad urinproduktion (oliguri).

Dessutom innehåller idegran även nitriler (cyanogena glykosidestrar), efedrin, och irriterande oljor som sannolikt orsakar kolik, diarré och den kraftiga irritation som ibland ses i magsäcken hos djur med subakut kliniskt syndrom.

Sidan granskades senast : 2023-04-04