Gå direkt till innehåll

Förgiftning av nitrat

Nitrat är ett ämne som kan förekomma i växter. På denna sida fördjupar vi informationen om vad förgiftning av detta ämne kan innebära.

En del giftiga växter som exempelvis alsikeklöver, bergsyra, spikklubba, svinmålla och ängssyra innehåller nitrat.

Nitrat (NO3) och nitrit (NO2) är två ämnen som förekommer i naturen. Nitrat är inte särskilt toxiskt, men kan omvandlas av mikroorganismer i mag-tarmkanalen till nitrit som är betydligt giftigare. Nitrit begränsar blodets förmåga att transportera syre. Detta sker eftersom nitrit tas upp i blodet och oxiderar de röda blodkropparnas hemoglobin till methemoglobin.

Förgiftningssymtom

Eftersom nitrit begränsar blodets förmåga att transportera syre är symtomen hos förgiftade djur förknippade med syrebrist, som exempelvis blåaktiga slemhinnor (cyanos), svaghet, snabb svag puls och blodtrycksfall. Kliniska tecken uppstår vid methemoglobinnivåer på 30-40%, och nivåer på 80-90% anses dödliga. Efter konsumtion av nitratrikt material är det vanligast med synliga symtom inom några dagar, men dödsfall kan inträffa inom några timmar efter konsumtion.

Halter av nitrat

Ibland tar växter upp extra mycket nitrat. Vid förhållanden då själva plantan ovan jord har en begränsad tillväxt men rötterna fortsätter att växa och aktivt ta upp nitrat, lagras nitrat upp i plantans stjälk. Det kan exempelvis förekomma vid torka eller vid mulet och kyligare väder när temperaturen är under 12 °C. När solen kommer tillbaka börjar plantan växa till igen och nitratnivåerna i växten sjunker. En dag eller två med solljus och mer än 12 °C är tillräckligt för att omvandla lagrad nitrat till växtprotein. Nitratnivåer reduceras inte av torkning till hö, men kan reduceras med 30% eller mer under ensileringsprocessen.

Rekommenderade nivåer i foder

Det finns för närvarande inga fastställda rekommendationer för innehåll av nitrater i foder till djur. I litteraturen anses nitratnivåer i fodret högre än 1% vara dödliga.

Hur olika djur påverkas

Enkelmagade djur

Hos hästar och unga grisar sker en viss omvandling i magtarmkanalen av nitrat till nitrit, men inte hos andra vuxna enkelmagade djur.

Idisslare

Omvandlingen av nitrat till nitrit sker särskilt effektivt i våmmen och idisslare är därför känsliga.

Sidan granskades senast : 2023-12-21