Gå direkt till innehåll

Västerbottens län

Kartläggning, genomförd 2010-2012, av gårdar spärrade på grund av mjältbrand 1916-1961. Mer än 93 procent av gårdarna var spärrade före 1940, det vill säga för mer än mer än 70 år sedan (beräknat vid tiden för kartläggningen).

Västerbottens län

Gårdarna är grönmarkerade, och det är idag inte sannolikt att mjältbrandsgravarna innehåller några levande bakterier. Det på kartan stora grönmarkerade området visar utbrott i Nordmalings socken där det mellan 1916–27 var tolv utbrott varav sex stycken på samma gård.

År 1957 förbjöd Kungliga Veterinärstyrelsen (nuvarande Jordbruksverket) import av benmjöl eftersom man sett samband med utfordring av benmjöl och utbrott av mjältbrand. Efter förbudet minskade antalet utbrott drastiskt i Sverige.

 

 

 

 

 

 

Sidan granskades senast : 2023-06-21