Gå direkt till innehåll

Insamling av prov från ren med tecken på ögonsjukdom

Ett projekt med fokus på orsaker till utbrott av ögoninflammation på svenska renar. Var med och få kostnadsfri analys och rådgivning!

Logotyp med stiliserat renhorn.

När kan jag skicka in prov?

När du upplever en påtaglig ökning av antalet renar med tecken på ögonsjukdom över en tidsperiod, det kan vara över en säsong eller under ett par veckor/dagar. Vid enstaka djur med ögonproblem kontakta i första hand din lokala veterinär.

Symtomen kan likna någon av följande bilder:

Tårflöde hos ren som ger blöt kind.
Tårflöde hos ren som ger blöt kind, tidigt stadie. Foto: Ulrika Rockström/Gård och Djurhälsan, SSRs bildarkiv
Ren med blå-grå skimrande hornhinna och röd slemhinna, tilltagande symtom.
Ren med blå-grå skimrande hornhinna och röd slemhinna, tilltagande symtom. Foto: Ulrika Rockström/Gård och Djurhälsan, SSRs bildarkiv
Ren med röd slemhinna, svullet öga och varigt tårflöde, tilltagande symtom på ögonsjukdom.
Ren med röd slemhinna, svullet öga och varigt tårflöde, tilltagande symtom. Foto: Ulrika Rockström/Gård och Djurhälsan, SSRs bildarkiv

Varför ska jag skicka in prov?

För att du ska få ett provsvar och samtidigt bidra med material till vårt projekt och för att du på längre sikt ska få ta del av den kunskap som projektet genererar.

Analys av ögonsvabb från drabbade renar möjliggör att rätt behandling och åtgärder kan sättas in i ett tidigt stadium för att minska smittspridningen och stoppa sjukdomsförloppet. Projektet kommer leda fram till förbättrad provtagning, diagnostik och behandling, men även vilka viktiga förebyggande åtgärder som kan vidtas, genom att vi får en bättre förståelse kring varför utbrott sker, vad som orsakar dem och hur sjukdomen utvecklas.

Hur kan jag skicka in prov?

Vid utbrott av ögoninflammation rekommenderas att ta kontakt med din lokala veterinär som kan hjälpa till med provtagningen och ge råd om vilka akuta insatser som kan göras på plats. Ett veterinärbesök krävs även för att lämplig medicinsk behandling ska kunna sättas in efter provsvar. Informera din lokala veterinär om att projektet finns och erbjuder analys med efterföljande rådgivning.

Läs igenom och fyll tillsammans med veterinär i remiss Projekt renöga (pdf).

Ni kan även utföra provtagningen själv som ett första inledande steg genom att kontakta Ylva Persson, SVA via e-post ylva.persson@sva.se eller telefon 018-67 41 62 för att få hemskickat provtagningsmaterial (e-svabbar), remiss och SVA:s provpåse. Det är viktigt att läsa igenom provtagningsinstruktionen, som finns på remissen, före provtagningen.

Det är viktigt att alltid använda engångshandskar och att byta handskar mellan varje ren vid all provtagning för att undvika smittspridning. Likaså är det av stor vikt att provtagningen såväl som provhanteringen utförs på korrekt sätt för att ge säkra och rättvisande provsvar. Läs mer i remissen. Skicka alltid med en ifylld remiss tillsammans med proverna.

Vad ska jag tänka på vid ett utbrott?

Eftersom sjukdomen är smittsam behöver sjuka renar snabbt tas ur hjorden och isoleras, i till exempel ett separat sjukhägn. Tänk även på att alltid använda engångshandskar vid undersökning och att byta handskar mellan hantering av renar för att undvika smittspridning. Även jackor och kläder som varit i kontakt med djur som visar symtom kan sprida smitta vidare.

Vad händer sen?

Du blir kontaktad för att vid intresse svara på några uppföljande frågor rörande händelser innan och under utbrottet. Vi är även intresserade av en fortsatt kontakt för att förstå vilka konsekvenser sjukdomen har på renskötselföretagen på längre sikt.

Även prov från renar med tecken på infektionssjukdom i munhålan samlas in för kostnadsfri analys och rådgivning enligt ovan (se bilder nedan). Kontakta projektet för vidare information och provtagning.

Renar med munhåleinfektioner
Ren med tecken på infektion i munhålan orsakat av orf (A) och oral necrobacillos (B och C). Foto: Ulrika Rockström/Gård&Djurhälsan,SSR:s bildarkiv

Kontaktperson

Karin Wallin Philippot

Veterinär, forskarstuderande

Porträtt av Karin Wallin Philippot

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Sidan granskades senast : 2022-12-14