Gå direkt till innehåll

Ekonomiskt stöd för hobbyfjäderfäobduktioner

Djurägare med hobbyfjäderfän kan få ekonomiskt stöd (statligt obduktionsanslag) för obduktionskostnaden om fåglarna lämnas in till något av de tre laboratorier som utför fjäderfäobduktioner (SVA i Uppsala, Animalycen AB i Skara eller Gård&Djurhälsan i Kristianstad).

Kontakta alltid SVA:s fjäderfäveterinärer för prisuppgifter och transportinstruktioner innan fåglar skickas in för obduktion, på telefon 018-67 40 00.

Det ekonomiska stödet kommer från Jordbruksverket och administreras av rådgivningsföretaget Gård & Djurhälsan. Syftet med det statliga obduktionsanslaget är att samla information om vilka sjukdomar som förekommer i landet.

För att få utnyttja obduktionsanslaget för hobbyfjäderfän finns en överenskommelse mellan Gård & Djurhälsan och laboratorierna. Hobbybesättningar med flockproblem är berättigade till ekonomiskt stöd. Med flockproblem menas att minst tre fåglar i besättningen ska ha insjuknat eller dött under den senaste månaden.
Laboratorierna tar även emot enstaka avlivade eller döda fjäderfän för obduktion men då får djurägaren stå för hela kostnaden själv.

Bakteriologisk undersökning kan under några omständigheter också ingå om obducerande veterinär bedömer att det behövs för att ställa diagnos. Observera att kostnaden för transport till laboratoriet och eventuella uppföljande undersökningar tillkommer (till exempel virologiska analyser) och bekostas av djurägaren.

Sidan granskades senast : 2024-07-05